Beneficjent: PHU ADAM GRONEK tytuł projektu: LG kapitał obrotowy cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19 działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 umowa: POIR.03.04.00-16-0040/20-00 wartość projektu: 217 763,34 PLN udział Unii Europejskiej: 217 763,34 PLN

 

 

 

Z wyrazami szacunku Adam Gronek.

 

 

46-200 Kluczbork

ul. Fabryczna 2

+48 774 182 213

ludwika@lgronek.pl