Adam Gronek

Właściciel

+48 602 153 751

adam@gronek.eu

Maria Gronek

Właścicielka

Ludwika Gronek

Właścicielka

+48 602 583 444

TransID: 536039-1

spedytorzy

 

 

 

 

 

Paweł Cała

Specjalista ds. transportu i logistyki

+48 604 505 149

TransID: 536039-5

Zuzanna Skarpińska

Spedytor

+48 662 163 517

TransID: 536039-14

Dariusz Świątek

Specjalista ds. transportu i logistyki

+48 553 309 515

TransID: 536039-4

Joanna Dutko

Spedytor

+48 532 755 965

TransID: 536039-11

Ryszard Płockiewicz

spedytor

+48 735 208 600

TransID:

Anna Zimnoch

Spedytor

+48 662 163 264

TransID: 536039-16

oddział wrocław

Henryk Pepliński

Dział sprzedaży/spedytor

+48 790 218 022

TransID: 536039-9

 

 

 

 

 

kadry

Grażyna Krzywińska

Księgowa

+48 77 418 72 75

grazyna.krzywinska@gronek.eu

Patrycja Gronek

Kadrowa

+48  77 418 72 75

 zarzadzanie flotą

Przemysław Zaleciński

Specjalista ds. systemu zarządzania flotą

46-200 Kluczbork

ul. Fabryczna 2

+48 774 182 213

ludwika@lgronek.pl

TransID:

TransID:

TransID: